Logo: Gute Arbeit für alle Menü

Informace v češtině

Gute Arbeit für Alle
 

Dobrá práce na dočasný pracovní poměr

Jsi zaměstnán na dočasný pracovní poměr? Pak pro tebe platí speciální pravidla. A máš hodně práv, která bys měl znát. Zde ti vysvětlíme ty nejdůležitější.

 

Co je dočasný pracovní poměr?
Normálně má člověk svůj pracovní poměr přímo s firmou, v níž pracuje. Dočasný pracovní poměr naproti tomu je vztah tří subjektů, a to mezi pracovnicí či pracovníkem a dvěma podniky: jedním podnikem, který zapůjčuje a jedním, který si vypůjčuje/podnikem výkonu práce. Pracovníci jsou zaměstnáni a placeni na dočasný pracovní poměr podnikem, který zapůjčuje. Tito jsou zaměstnáni a placeni podnikem, který je zapůjčuje pro smluvní práci. Ten je dá však k dispozici podniku, který si je vypůjčí/kde budou pracovat, na určitou dobu. Tam pak zapůjčení pracovníci pracují.

 

Máš svá práva!
Vyděláváš méně peněz než tví nastálo zaměstnaní kolegové a kolegyně? Nepracuješ ve svém oboru, ve kterém ses vyučil? Už jsi byl někdy z podniku výkonu práce odhlášen? Bylo tam tvé nasazení ukončeno a dostal jsi přímou výpověď? To už zažilo mnoho pracovnic a pracovníků na dočasný pracovní poměr. Přitom to tak nemusí být: Pracovnice a pracovníci na dočasný pracovní poměr mají svá práva! 
Například jim náleží více než 20 dní dovolené, smějí poslat neschopenku, aniž by jim byly odebrány peníze či dovolená, obdrží roční zvláštní platby (peníze za dovolenou a třináctý plat) a dodatečnou platbu k oběma, jestliže jsou členy odborů. 
Na tyto věci máš nárok a můžeš je u svého zaměstnavatele prosadit. A co se stane, když jsou problémy se zaměstnavatelem? Pracovnice a pracovníci na dočasný pracovní poměr smějí u svého podniku, který je zapůjčil, jakož i u podniku, který si je vypůjčil, v němž teď pracují, vyhledat závodní radu a požádat o pomoc. A samozřejmě smějí být podporováni odborovou organizací, jakož i IG Metall, jsou-li členy. 

 

Toto dělají závodní rady v Německu
Závodní rady jsou v podniku voleny celým osazenstvem a zasazují se na podnikové úrovni o zájmy pracujících. Většina závodních rad v Německu úzce spolupracuje s odborovou organizací příslušné branže. Závodní rady a odborové organizace mají odlišné úkoly: Závodní rady nesmějí domlouvat žádné dohody ohledně odměn, počtu dnů dovolené, příplatků za směny a podobně. V Německu to mohou odbory vyjednávat jen v tarifních smlouvách.

 

Toto dělají odborové organizace v Německu
Odborové organizace se zasazují o spravedlivé zaplacení, lepší pracovní podmínky a více spolurozhodování. K tomu uzavírají se zaměstnavateli tarifní smlouvy. Zastupují také individuální zájmy každého jednotlivého člena v pracovních a sociálně právních záležitostech.
V Německu se odborové organizace člení podle branží, ne podle politických směrů. Vstoupíš do odborové organizace, která je příslušná pro tvou branži. IG Metall zastupuje zaměstnankyně a zaměstnance v branžích: kovodělný a elektrotechnický průmysl, dobývání kovů, průmysl vyrábějící železo a ocel, řemeslná kovovýroba a příbuzná průmyslová odvětví, odvětví řemesel a služeb, textilní a oděvní průmysl, opracování a zpracování dřeva a zpracování plastů, jakož i branže IT. 

 

IG Metall je tu pro tebe
Práce na dočasný pracovní poměr je v branžích IG Metall široce rozšířená. A často je s pracovníky a pracovnicemi na dočasný pracovní poměr jednáno jako se zaměstnanci druhé třídy. Něco takového nelze respektovat a strpět. Mnoho pracovníků a pracovnic na dočasný pracovní poměr se proti takové nespravedlnosti brání a nacházejí při tom podporu u své odborové organizace, IG Metall. Společně bojujeme za to, aby byla práce na dočasný pracovní poměr férová a spravedlivá. Chceme, aby s tebou bylo v podniku jednáno řádně a s respektem! 
Chceš-li své pracovní podmínky spoluvytvářet nebo jsi s poměry ve svém podniku nespokojen, přijď do IG Metall. Členem se můžeš stát přímo online nebo také prostřednictvím členské přihlášky ve svém jazyce. Můžeš se také přímo obrátit na své IG Metall zástupce a zástupkyně v podniku nebo na svém místním pracovišti IG Metall.

 

Další informace

Aktuelles zu Leiharbeit

Kontakt aufnehmen Frage stellen

Ihre Ansprechpartner

… finden Sie in unseren Geschäftsstellen vor Ort. Nehmen Sie Kontakt auf!

Mitglied werden!

Wir. Die IG Metall.

Wer ist die IG Metall? Was macht eine Gewerkschaft? Und was bedeutet das für Sie?

Hotline Leiharbeit