Logo: Gute Arbeit für alle Menü

Informacje w języku polskim

Gute Arbeit für Alle
 

Dobra praca w pracy tymczasowej

IG Metall jest dla Ciebie

Praca tymczasowa jest szeroko rozpowszechniona w branżach objętych działalnością IG Metall. Często pracownicy tymczasowi traktowani są jak pracownicy drugiej kategorii. Jest to lekceważące i niedopuszczalne. Wielu pracowników tymczasowych walczy z tą niesprawiedliwością i znajduje wsparcie w swoim związku zawodowym, IG Metall. Wspólnie walczymy o to, by praca tymczasowa była bardziej sprawiedliwa. Chcemy, abyś był traktowany w firmie właściwie i z szacunkiem!

Ponad 100 tys. pracowników zatrudnionych tymczasowo zorganizowało się już w IG Metall. Wiedzą oni, że mogą osiągnąć poprawę tylko dzięki silnej społeczności. Jeśli chcesz uczestniczyć w kształtowaniu swoich warunków pracy lub jesteś niezadowolony z warunków panujących w Twojej firmie, przyjdź do IG Metall.

 

Masz prawa!

Drogi kolego, 

czy zarabiasz mniej niż Twoi zatrudnieni na stałe koledzy? Czy nie pracujesz w swoim zawodzie? Czy kiedykolwiek zostałeś wyrejestrowany z jakiejś firmy? Czy Twoje zadanie zostało zakończone, a Ty zostałeś od razu zwolniony? Wielu pracowników tymczasowych już tego doświadczyło. Ale nie musi tak być: pracownicy tymczasowi mają swoje prawa!

Co jednak w przypadku problemów z pracodawcą? Pracownicy tymczasowi mają prawo udać się do rady zakładowej zarówno agencji, która ich zatrudnia, jak i firmy, dla której pracują, i poprosić o poradę lub wsparcie. I oczywiście związek zawodowy IG Metall może pomóc, jeśli jesteś jego członkiem.

 

Czym jest praca tymczasowa?

Zazwyczaj stosunek pracy nawiązuje się bezpośrednio z firmą, w której się pracuje. Z kolei stosunek pracy tymczasowej jest stosunkiem trójstronnym pomiędzy pracownikiem a dwoma przedsiębiorstwami: przedsiębiorstwem użyczającym i przedsiębiorstwem korzystającym. Pracownicy tymczasowi są zatrudniani i wynagradzani przez przedsiębiorstwo użyczające, które jednak oddelegowuje ich na określony czas do przedsiębiorstwa korzystającego, w którym będą wykonywać pracę.

 

Czym zajmują się związki zawodowe w Niemczech

Związki zawodowe prowadzą kampanie na rzecz sprawiedliwszych wynagrodzeń, lepszych warunków pracy i większego współdecydowania. W tym celu zawierają układy zbiorowe z pracodawcami, które muszą być przestrzegane. Związki zawodowe reprezentują również indywidualne interesy członków w kwestiach prawa pracy i prawa socjalnego.
W Niemczech związki zawodowe są zorganizowane według branż, a nie przynależności politycznej. Dołączasz do związku, który jest odpowiedzialny za Twoją branżę. IG Metall reprezentuje pracowników w następujących branżach: przemysł metalowy i elektryczny, budowa pojazdów, przemysł stalowy, przemysł drzewny i tworzyw sztucznych, przemysł tekstylny, rzemiosło, usługi związane z przemysłem, logistyka kontraktowa i branża IT. Jeśli jesteś pracownikiem tymczasowym w jednej z tych branż, IG Metall jest właściwym miejscem dla Ciebie.

Czym zajmują się rady zakładowe w Niemczech

Rady zakładowe są wybierane przez całą załogę przedsiębiorstwa i działają na rzecz interesów pracowników na poziomie przedsiębiorstwa. Większość rad zakładowych w Niemczech ściśle współpracuje ze związkiem zawodowym odpowiedzialnym za daną branżę. Rady zakładowe i związki zawodowe mają różne zadania: W Niemczech podstawowe warunki, takie jak wynagrodzenie, godziny pracy czy liczba dni urlopowych, są ustalane w umowach zbiorowych. Tylko związki zawodowe mogą je negocjować z pracodawcą. Rady zakładowe są odpowiedzialne za ich wdrażanie w przedsiębiorstwie i monitorują zgodność z umowami zbiorowymi.

 

Układy zbiorowe i zakres negocjacji zbiorowych

Różni pracodawcy często mają różne układy zbiorowe pracy. Są też pracodawcy, którzy nie są objęci układem zbiorowym. Mówi się wówczas, że nie są oni związani układami zbiorowymi. To, czy pracownicy są uprawnieni do określonych świadczeń w ramach układów zbiorowych, zależy zatem od tego, czy i w jaki sposób pracodawca jest związany układem zbiorowym.

 

Oto, co udało się osiągnąć IG Metall!

IG Metall osiągnął już wiele ulepszeń w zakresie pracy tymczasowej dzięki swoim układom zbiorowym pracy. Przykładowo, w ramach układów zbiorowych regularnie podnoszone są miesięczne wynagrodzenia i dopłaty branżowe. Dzięki nim pracownicy zatrudnieni tymczasowo otrzymują dodatek do wynagrodzenia w zależności od czasu pracy w danym przedsiębiorstwie. Ponadto dwa razy w roku otrzymują specjalną wypłatę: premię urlopową i premię bożonarodzeniową. A co najlepsze, członkowie IG Metall otrzymują dodatkowe wynagrodzenie – dodatek członkowski za pracę tymczasową.

 

Dodatek członkowski za pracę tymczasową

Aby otrzymać tę dodatkową płatność, członkowie muszą złożyć wniosek do swojego przedsiębiorstwa użyczającego w okresie od 19 maja do 30 czerwca lub od 19 października do 30 listopada. Kwalifikują się wszyscy, którzy są członkami od co najmniej sześciu miesięcy i są zatrudnieni przez swoje przedsiębiorstwo użyczające od co najmniej sześciu miesięcy na dzień 30 czerwca lub 30 listopada. Więcej informacji na stronie 

igmetall.de/mitgliedervorteil-leiharbeit

 

Zostań członkiem IG Metall już teraz i zapewnij sobie: 

  • aktywne wsparcie w przedsiębiorstwie za pośrednictwem rad zakładowych IG Metall
  • kompetentną pomoc w jednym ze 148 oddziałów IG Metall na terenie całego kraju
  • kompleksowe materiały informacyjne dla pracowników tymczasowych
  • weryfikację umowy o pracę, zaszeregowania i rozliczenia wynagrodzenia
  • kompetentne doradztwo w zakresie prawa pracy i prawa socjalnego
  • bezpłatną ochronę prawną w sporach z zakresu prawa pracy i prawa socjalnego

 

Jak zostać członkiem IG Metall

Możesz łatwo zostać członkiem online lub za pomocą wydrukowanego wniosku o członkostwo w swoim języku:

igmetall.de/beitreten
igmetall.de/beitrittsformular

 

Aktualne informacje i nie tylko znajdziesz na stronach

gute-arbeit-fuer-alle.de/leiharbeit
igmetall.de/leiharbeit
facebook.com/gutearbeitfueralle

 

Poradnik dotyczący pracy tymczasowej

Możesz też pobrać poradnik dla pracowników tymczasowych. Poradnik ten zawiera informacje i porady dotyczące umowy o pracę, zarobków, warunków pracy i wielu innych kwestii. To niezawodny towarzysz w pracy tymczasowej. Można go otrzymać w wersji drukowanej od związku zawodowego IG Metall lub online pod adresem

gute-arbeit-fuer-alle.de/ratgeber-leiharbeit

 

Jak się z nami skontaktować

We wszystkich sprawach dotyczących pracy tymczasowej możesz skontaktować się z nami w jednym z naszych 148 biur w Twojej okolicy. Dane kontaktowe oddziału można znaleźć pod adresem

igmetall.de/vor-ort

Specjalnie dla naszych członków wykonujących pracę tymczasową uruchomiliśmy bezpłatną infolinię. Infolinia jest dostępna pod numerem

0800 4463488

i udziela porad w następujących godzinach:
od poniedziałku do czwartku od 9:00 do 15:00 oraz
w piątki od 9:00 do 12:00.
Połączenia z sieci stacjonarnej są bezpłatne. Połączenia z sieci komórkowej mogą wiązać się z opłatami w wysokości maksymalnie 42 centów/min. Poufność jest dla nas sprawą oczywistą.

Albo napisz do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej:
gute-arbeit-fuer-alle.de/kontakt/
leiharbeit@igmetall.de

 

Weitere Informationen

Aktuelles zu Leiharbeit

Kontakt aufnehmen Frage stellen

Ihre Ansprechpartner

… finden Sie in unseren Geschäftsstellen vor Ort. Nehmen Sie Kontakt auf!

Mitglied werden!

Wir. Die IG Metall.

Wer ist die IG Metall? Was macht eine Gewerkschaft? Und was bedeutet das für Sie?

Hotline Leiharbeit