Logo: Gute Arbeit für alle Menü

Informace v češtině

Gute Arbeit für Alle
 

Dobrá práce v dočasném pracovním poměru

IG Metall je tu pro tebe

Práce na dočasný pracovní poměr je v odvětvích IG Metall velmi rozvětvená. A často jsou pracovníci a pracovnice na dočasný pracovní poměr považováni za zaměstnance druhé třídy. Tak nějak bez respektu a neakceptovaní. Mnoho pracovníků a pracovnic na dočasný pracovní poměr se proti takové nespravedlnosti brání, a přitom nacházejí podporu u své odborové organizace, IG Metall. Společně bojujeme za to, aby práce na dočasný pracovní poměr byla férovější a spravedlivější. Chceme, aby se s tebou v podniku zacházelo řádně a s respektem.
Více než 100.000 zaměstnanců na dočasný pracovní poměr je již v IG Metall organizováno. Vědí, že jen přes silnou odborovou organizaci mohou prosadit zlepšení. Chceš-li své pracovní podmínky spoluvytvářet nebo jsi se stavy ve svém podniku nespokojen, přijď do IG Metall. 

 

Máš práva!

Milá kolegyně, milý kolego,
vyděláváš méně peněz než tvé trvale zaměstnané kolegyně a tví kolegové? Nepracuješ ve svém vystudovaném oboru? Už jsi byl/a někdy odhlášen/a z nějakého podniku nasazení? Bylo tam tvé nasazení ukončeno a ty jsi dostal/a přímo výpověď? To již zažilo mnoho zaměstnanců při práci na dočasný pracovní poměr.
Přitom to tak nemusí být:
Pracovnice a pracovníci na dočasný pracovní poměr mají práva!
Ale co se stane, když existují problémy se zaměstnavatelem? Pracovníci na dočasný pracovní poměr mohou vyhledat jak u svého podniku, který je zapůjčil, tak také u svého podniku nasazení podnikovou radu a požádat o radu nebo podporu. A přirozeně také pomůže dále odborová organizace IG Metall, pokud jsi členem.

 

Co je práce na dočasný pracovní poměr?

Normálně má člověk svůj pracovní poměr přímo ve firmě, ve které pracuje. Práce na dočasný pracovní poměr je naproti tomu trojúhelníkový vztah mezi zaměstnancem nebo zaměstnankyní a dvěma podniky, resp. firmami: podnikem, který pracovníka zapůjčí a podnikem, který si pracovníka vypůjčí/podnikem nasazení. Zaměstnáni a placení jsou zaměstnanci v práci na dočasný pracovní poměr od podniku, který je zapůjčil. Ten je však podniku, který si je vypůjčil/podniku nasazení dán k dispozici na dobu určitou. Tam pak zaměstnanci pracují. 

 

Toto dělají odborové organizace v Německu

Odborové organizace se zasazují za spravedlivé zaplacení, lepší pracovní podmínky a více spolurozhodování. K tomu uzavírají se zaměstnavateli tarifní smlouvy, které musí být dodržovány. Zastupují však i individuální zájmy člena v pracovních a sociálně právních záležitostech.
V Německu se dělí odborové organizace podle oborů, nikoliv podle politických směrů. Vstoupíš do odborové organizace, která je příslušná pro tvůj obor. IG Metall zastupuje zaměstnankyně a zaměstnance v těchto oborech: kovoprůmysl a elektro, výroba vozidel, ocelářský průmysl, dřevo a plasty, textilní obory, řemeslo, průmyslu blízké služby, logistika kontraktů, jakož i obor IT. Pokud jako pracovnice či pracovník na dočasný pracovní poměru budeš nasazen do jednoho z těchto oborů, jsi v IG Metall správně.

 

Toto dělají podnikové rady v Německu

Podnikové rady jsou v podniku voleny celým osazenstvem a zasazují se v podnikové rovině o zájmy zaměstnanců. Většina podnikových rad v Německu spolupracuje úzce s odborovou organizací příslušnou pro daný obor. Podnikové rady a odborové organizace mají různé úkoly: zásadní podmínky, jako odměna, pracovní doba nebo počet dnů dovolené jsou v Německu stanoveny v tarifních smlouvách. Tyto smí projednávat pouze odborové organizace se zaměstnavatelem. Podnikové rady jsou příslušné pro podnikové prosazování cílů a dohlížejí na dodržování tarifních úprav.

 

Tarifní smlouvy a vázanost na tarify

U různých zaměstnavatelů existují často různé tarifní smlouvy. Jsou i zaměstnavatelé, pro které neplatí žádná tarifní smlouva. Pak se říká, že nejsou tarifem vázáni. Zda mají zaměstnanci nárok na určité tarifní dávky, záleží tedy na tom, zda a jak je zaměstnavatel na tarif vázaný.

 

Toto IG Metall dokázala!

Přes své tarifní smlouvy IG Metall již dosáhla v práci na dočasný pracovní poměr mnohá zlepšení. Existují tedy pravidelná zvýšení měsíční platby (odměna) a tarifní oborové přídavky. Jimi dostávají zaměstnanci v práci na dočasný pracovní poměr vždy podle doby nasazení v podniku přídavek ke své odměně. Kromě toho obdrží dvakrát v roce zvláštní platbu: peníze za dovolenou a 13. plat na Vánoce. A to nejlepší: K tomu existuje pro členy IG Metall dodatečná platba, členská výhoda práce na dočasný pracovní poměr. 

 

Členská výhoda práce na dočasný pracovní poměr

Pro získání zvláštní platby musí členové vždy podat žádost u svého podniku, který je zapůjčil: v období mezi 19.5.a 30.6., resp. mezi 19.10. a 30.11. Nárok mají všichni, kteří byli ke dni 30.6., resp. 30.11. minimálně šest měsíců členy a minimálně šest měsíců zaměstnáni u svého podniku, který je zapůjčil. Více informací naigmetall.de/mitgliedervorteil-leiharbeit

 

Staň se nyní členem IG Metall a zajisti si:

  • Účinná podpora v podniku nasazení od IG Metall – podnikových rad
  • Kompetentní pomoc v jedné ze 148 poboček IG Metall v místě – po celé spolkové zemi.
  • Rozsáhlý informační materiál pro pracovnice a pracovníky na dočasný pracovní poměr.
  • Kontrola tvé pracovní smlouvy, tvého zařazení do skupiny a tvého vyúčtování úhrad.
  • Kompetentní poradenství v pracovním a sociálním právu.
  • Bezplatná právní ochrana v pracovně a sociálně právních sporech.

 

Takto se staneš členem IG Metall

Stát se členem můžeš jednoduše online nebo pomocí vytištěného prohlášení o vstupu ve svém jazyce:

igmetall.de/beitreten
igmetall.de/beitrittsformular

 

Aktuální informace a více najdeš na

gute-arbeit-fuer-alle.de/leiharbeit
igmetall.de/leiharbeit
facebook.com/gutearbeitfueralle

 

Rádce práce na dočasný pracovní poměr

Nebo si vyzvedni Rádce pro zaměstnance v práci na dočasný pracovní poměr. Tento Rádce informuje a poradí ti ohledně tvé pracovní smlouvy, tvého výdělku, tvých pracovních podmínek a mnohem víc. Je spolehlivým průvodcem prací na dočasný pracovní poměr. Získáš ho tištěný ve své IG Metall nebo online na 

gute-arbeit-fuer-alle.de/ratgeber-leiharbeit

 

Takto nás zastihneš

Pro všechny žádosti ohledně práce na dočasný pracovní poměr nás zastihneš v jedné z našich 148 poboček zcela ve své blízkosti. Kontaktní údaje své pobočky najdeš na

igmetall.de/vor-ort

Speciálně pro naše členy v práci na dočasný pracovní poměr jsme zřídili bezplatnou poradenskou telefonní linku, horkou linku pro práci na dočasný pracovní poměr. Tato linka je

0800 4463488

k dosažení a pro radu v tyto doby:
pondělí až čtvrtek od 9:00 do 15:00 hod. a
pátek od 9:00 do 12:00 hod.
Volání z pevné sítě je bezplatné.
Při volání z mobilní sítě mohou vzniknout poplatky maximálně 42 centů/min. Důvěrnost je pro nás samozřejmá.

Nebo nám napiš přes náš kontaktní formulář nebo per e-mail:
gute-arbeit-fuer-alle.de/kontakt/
leiharbeit@igmetall.de

 

Weitere Informationen

Aktuelles zu Leiharbeit

Kontakt aufnehmen Frage stellen

Ihre Ansprechpartner

… finden Sie in unseren Geschäftsstellen vor Ort. Nehmen Sie Kontakt auf!

Mitglied werden!

Wir. Die IG Metall.

Wer ist die IG Metall? Was macht eine Gewerkschaft? Und was bedeutet das für Sie?

Hotline Leiharbeit