Logo: Gute Arbeit für alle Menü

Информация на български език

Gute Arbeit für Alle
 

Добра работа чрез агенцията за временна заетост

IG Metall те подкрепя

Работата чрез агенции за временна заетост е широко разпространена в браншовете на IG Metall. Често лицата, наетите чрез агенции за временна заетост, се третират като работници втора класа. Това е неуважително и неприемливо. Много от работещите чрез агенции за временна заетост се борят срещу тази несправедливост и намират подкрепа от синдиката IG Metall, в който членуват. Ние се борим заедно, за да направим работата чрез агенции за временна заетост по-справедлива и по-равнопоставена. Искаме отношението към теб в предприятието да е коректно и уважително!
Над 100 000 временно наети лица вече са членове на IG Metall. Те знаят, че могат да постигнат подобрения само благодарение на силна общност. Ако искаш да участваш във формирането на условията на труда ти или си недоволен от условията в предприятието ти, заповядай в IG Metall.

 

Ти имаш права!

Скъпа колежке, скъпи колега,
получаваш ли по-ниско възнаграждение от колегите ти на постоянен договор? Работиш ли по професията си? Случвало ли ти се е да те отпишат от фирмата, в която си изпратен? Била ли е прекратена работата ти там, като директно са те освободили? Много временно наети работници вече са се сблъсквали с това. Но това не трябва да е така: работещите чрез агенциите за временна заетост имат права!
Но какво става, ако има проблеми с работодателя? Заетите лица, наети чрез агенции за временна заетост, имат право да се обърнат към работническия съвет както на фирмата, която ги е наела, така и на фирмата, където са изпратени да работят и да поискат съвет или подкрепа. Естествено и синдикатът IG Metall може да помогне, ако си негов член.

 

Какво представлява работата чрез агенция за временна заетост?

Обикновено трудовото правоотношение е пряко свързано с предприятието, в което човек работи. За разлика от това временното трудово правоотношение е триъгълна връзка между заетото лице и две дружества или фирми: дружеството, което го е наело и дружеството ползвател, където полага труда си. Работниците се наемат от агенцията за временна заетост; тази агенция им плаща. Агенцията за временна заетост ги предоставя на разположение на предприятието ползвател за определен период от време. Наетите лица извършват трудовата си дейност в предприятието ползвател.

 

Синдикатите в Германия

Синдикатите се борят за по-справедливо заплащане, по-добри условия на труд и по-голямо участие в управлението. За целта те сключват колективни трудови договори с работодателите, които трябва да се спазват. Те също така представляват и индивидуалните интереси на членовете си по въпросите на трудовото и социалното право.
В Германия синдикатите са организирани по отрасли, а не по политическа принадлежност. Присъедини се към синдиката, който отговаря за твоя бранш. IG Metall представлява работниците от секторите: металообработваща и електротехническа промишленост, автомобилостроене, стоманодобивна промишленост, дървообработваща и пластмасова промишленост, текстилна промишленост, занаяти, услуги, свързани с промишлеността, договорна логистика и ИТ бранш. Ако си временно нает в някой от тези сектори, IG Metall е твоят синдикат.

 

Работническите съвети в Германия

Работническите съвети се избират от всички работещи в предприятието и лобират за интересите на заетите лица в рамките на предприятието. Повечето работнически съвети в Германия си сътрудничат тясно със синдикалната организация, отговаряща за съответния бранш. Работническите съвети и синдикатите имат различни задачи: В Германия основните условия, като заплащане, работно време или брой почивни дни, се уреждат с колективни трудови договори. Само синдикатите имат право да ги договарят с работодателя. Работническите съвети отговарят за прилагането им на работното място и следят за спазването на договореностите.

 

Колективни трудови договори и обхватът им

Различните работодатели често имат различни колективни трудови договори. Има и работодатели, които не са обхванати от колективен трудов договор. Тогава се казва, че те са извън обхвата на колективното трудово договаряне.  Следователно дали работниците и служителите имат право на определени придобивки съгласно колективните трудови договори зависи от това дали и в каква степен работодателят участва в колективното трудово договаряне.

 

Това е постигнал IG Metall!

В рамките на колективните трудови договори IG Metall вече е постигнал много подобрения в областта на временната заетост. Например, по силата на колективните трудови договори редовно се увеличават месечните възнаграждения и отрасловите надбавки. Така работниците на временна работа получават добавка към заплатата си в зависимост от продължителността на работата им в конкретното предприятие. Освен това те получават специални плащания два пъти годишно: бонус за отпуск и за Коледа. А най-хубавото е, че членовете на IG Metall получават и допълнително плащане - бонус за членове при временна заетост.

 

Бонус за членове при временна заетост

За да получат допълнителното плащане, членовете трябва да подадат заявление до агенцията за временна заетост, която ги е изпратила, между 10 май и 30 юни или между 19 октомври и 30 ноември. Право на това имат всички, които вече са членове поне от шест месеца и работят за агенцията за временна заетост поне от шест месеца към 30 юни или 30 ноември. За повече информация:igmetall.de/mitgliedervorteil-leiharbeit

 

Стани сега член на IG Metall и си подсигури:

  • Активна подкрепа на работното място от работническия съвет на IG Metall.
  • Компетентна помощ в един от 148-те местни клона на IG Metall - в цялата страна.
  • Изчерпателна информация за работещите чрез агенциите за временна заетост.
  • Проверка на трудовия договор, класификацията на работното място и фиша за заплата.
  • Компетентна консултация по трудово и социално право.
  • Безвъзмездна правна защита при трудови и социалноправни спорове.

 

Така ставаш член на IG Metall

Можеш лесно да станеш член онлайн или с разпечатано заявление за членство на родния език:

igmetall.de/beitreten
igmetall.de/beitrittsformular

 

Актуална информация ще намериш тук:

gute-arbeit-fuer-alle.de/leiharbeit
igmetall.de/leiharbeit
facebook.com/gutearbeitfueralle

 

Наръчник за временна заетост

Или се запознай с наръчника за работещите чрез агенции за временна заетост. Наръчникът предоставя информация и съвети във връзка с трудовия ти договор, възнаграждението, условията на труд и редица други въпроси. Той е надежден спътник при работа на временна заетост. Можеш да го получиш в печатен вид от твоя синдикат IG Metall или онлайн на адрес:

gute-arbeit-fuer-alle.de/ratgeber-leiharbeit

 

Така ще държиш връзка с нас

По всички въпроси, свързани с работата чрез агенциите за временна заетост, можеш да се свържеш с нас в един от 148-те местни клона близо до теб. Данните за контакт с твоя клон можеш да намериш тук:

igmetall.de/vor-ort

Специално за членовете ни с временна заетост създадохме гореща линия за безплатни съвети - Горещата линия за временна работа. Горещата линия е достъпна на:

0800 4463488

с работно време:
понеделник до четвъртък от 9:00 до 15:00 часа и
петък от 9:00 до 12:00 часа.
Телефонните позвънявания по стационарната мрежа са безплатни. Разговорите по мобилната мрежа могат да бъдат таксувани с максимална ставка от 42 цента на минута. Поверителността за нас се разбира от само себе си.

Или ни пиши чрез формуляра за контакт или по имейл:
gute-arbeit-fuer-alle.de/kontakt/
leiharbeit@igmetall.de

 

Weitere Informationen

Aktuelles zu Leiharbeit

Kontakt aufnehmen Frage stellen

Ihre Ansprechpartner

… finden Sie in unseren Geschäftsstellen vor Ort. Nehmen Sie Kontakt auf!

Mitglied werden!

Wir. Die IG Metall.

Wer ist die IG Metall? Was macht eine Gewerkschaft? Und was bedeutet das für Sie?

Hotline Leiharbeit