Logo: Gute Arbeit für alle Menü

informacja w języku polskim

Gute Arbeit für Alle
 

Dobra praca w agencji pracy tymczasowej

Czy jesteś zatrudniony/a w pracy tymczasowej? Wówczas obowiązują dla Ciebie specjalne zasady. Masz też wiele praw, o których powinieneś wiedzieć. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

 

Czym jest praca tymczasowa?
Zazwyczaj pracownik nawiązuje stosunek pracy bezpośrednio z firmą, w której pracuje. Z drugiej strony, stosunek pracy tymczasowej to trójkątny związek między pracownikiem a dwoma przedsiębiorstwami: pracodawcą-użytkownikiem i przedsiębiorstwem użytkownikiem/ pracodawcą. Pracownicy tymczasowi są zatrudniani i wynagradzani przez przedsiębiorstwo pracodawcy-użytkownika. Udostępnia ich jednak na pewien czas przedsiębiorstwu użytkującemu lub przedsiębiorstwu zatrudniającemu. Wynajęci pracownicy wykonują tam pracę.

 

Masz prawa!
Czy zarabiasz mniej niż Twoi współpracownicy, zatrudnieni tam na stałe? Czy nie pracujesz w swoim zawodzie? Czy kiedykolwiek zostałeś/aś wyrejestrowany/a z firmy, w której wykonywałeś/aś pracę? Czy zostałeś/aś zwolniony/a bezpośrednio po zakończeniu tam pracy? Wielu pracowników agencji już tego doświadczyło. Ale nie musi tak być: Pracownicy tymczasowi mają swoje prawa! 
Na przykład, mają prawo do ponad 20 dni urlopu, mogą korzystać ze zwolnienia lekarskiego bez potrącania pieniędzy lub urlopu, otrzymują specjalne roczne wypłaty (dodatek urlopowy i premia świąteczna) oraz dodatkowe wynagrodzenie, jeśli są członkami związku zawodowego.
Masz do tego prawo i możesz je wyegzekwować od swojego pracodawcy. A co, jeśli pojawią się problemy z pracodawcą? Pracownik tymczasowy ma prawo odwiedzić radę zakładową i poprosić o pomoc zarówno w swojej agencji pracy tymczasowej, jak i w przedsiębiorstwie użytkowniku, w którym jest zatrudniony. I oczywiście mogą być wspierani przez związki zawodowe, takie jak IG Metall, jeśli są ich członkami.

 

Czym zajmują się rady zakładowe w Niemczech
Rady zakładowe są wybierane przez całą załogę przedsiębiorstwa i reprezentują interesy pracowników na poziomie przedsiębiorstwa. Większość rad zakładowych w Niemczech ściśle współpracuje ze związkiem zawodowym odpowiedzialnym za daną branżę. Rady zakładowe i związki zawodowe mają różne zadania: Rady zakładowe nie mogą uzgadniać wysokości wynagrodzenia, liczby dni wolnych od pracy, dodatków za pracę zmianową itp. W Niemczech tylko związki zawodowe mogą to negocjować w układach zbiorowych.

 

Czym zajmują się związki zawodowe w Niemczech
Związki zawodowe prowadzą kampanie na rzecz sprawiedliwej płacy, lepszych warunków pracy i większego współdecydowania. W tym celu zawierają z pracodawcami układy zbiorowe pracy. Reprezentują również indywidualne interesy każdego członka w sprawach z zakresu prawa pracy i prawa socjalnego.
W Niemczech związki zawodowe są zorganizowane według podziału na branże, a nie według podziałów politycznych. Wstępujesz do związku zawodowego, który jest odpowiedzialny za Twój sektor. IG Metall reprezentuje pracowników tych branż: Przemysł metalowy i elektryczny, wydobycie metali, produkcja żelaza i stali, rzemiosło metalowe i branże pokrewne, rzemiosło i usługi; przemysł tekstylny i odzieżowy; obróbka drewna, przetwórstwo drewna i przetwórstwo tworzyw sztucznych oraz przemysł informatyczny.

 

IG Metall jest tam dla Ciebie
Praca tymczasowa jest szeroko rozpowszechniona w sektorach IG Metall. A często pracownicy agencji są traktowani jak pracownicy drugiej kategorii. Jest to brak szacunku i nie do przyjęcia. Wielu pracowników tymczasowych walczy z tą niesprawiedliwością i znajduje wsparcie w swoim związku zawodowym IG Metall. Wspólnie walczymy o to, by praca w agencjach była bardziej sprawiedliwa i równa. Chcemy, abyś był/a traktowany/a w firmie właściwie i z szacunkiem!
Jeśli chcesz pomóc w kształtowaniu warunków pracy lub jesteś niezadowolony/a z warunków panujących w Twoim zakładzie, zgłoś się do IG Metall. Członkiem można zostać bezpośrednio przez Internet lub wypełniając wniosek o członkostwo w swoim języku. Można również skontaktować się bezpośrednio z przedstawicielami IG Metall w zakładzie pracy lub z lokalnym biurem IG Metall.

 

Dalsze informacje

Aktuelles zu Leiharbeit

Kontakt aufnehmen Frage stellen

Ihre Ansprechpartner

… finden Sie in unseren Geschäftsstellen vor Ort. Nehmen Sie Kontakt auf!

Mitglied werden!

Wir. Die IG Metall.

Wer ist die IG Metall? Was macht eine Gewerkschaft? Und was bedeutet das für Sie?

Hotline Leiharbeit